Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Philippines
Thời gian:
Ngày đi: 27/4
Giá 1 khách
14,799,000 đ