Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Maldives
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 27/4; 23/5; 27/6; 8/8
Giá 1 khách
27,900,000 đ
Khởi hành: Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Maldives
Thời gian: 5 Ngày
Ngày đi: 26/4; 15/5; 05/06
Giá 1 khách
29,900,000 đ